Restaurant Thaïlandais Restaurant Asiatique Restaurant Thaï NaVillage.ch Navillage Na Village Na Village

COVID-19

เพราะการถูกจองจำ

ร้านอาหารนาวิลเลจของคุณทำการส่งมอบตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 7d / 7d

อาหารเย็นของคุณจะถูกส่งโดย " HOP "

 

หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 079 4610645

 

สำหรับคำสั่งซื้อ: 11:00 น. - 19:30 น.

จัดส่ง: 5.30 น. - 20 น.

 

การลดพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขภาพ

จำนวนคำสั่งซื้อจะถูก จำกัด

 

ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

NAVILLAGE | +41 22 344 44 40 | Rue de Saint-Jean 57 | 1203 Genève | Suisse