ห้องเก็บไวน์

 

ห้องเก็บไวน์ของเราทำขึ้นด้วยหินธรรมชาติ จึงเป็นสถานที่เหมาะกับการเก็บรักษาไวน์ล้ำค่า เรามีไวน์มากกว่า 60 ชนิดมานำเสนอ รวมถึงไวน์ตามฤดูกาลที่ฝ่ายบริหารของเราเป็นผู้คัดเลือกมาให้ลิ้มลอง

Rue de Saint-Jean 57

1203 Genève, Suisse

  • Facebook
  • Instagram

Restaurant Thaïlandais

NAVILLAGE | +41 22 344 44 40 | Rue de Saint-Jean 57 | 1203 Genève | Suisse