ห้องเก็บไวน์

 

ห้องเก็บไวน์ของเราทำขึ้นด้วยหินธรรมชาติ จึงเป็นสถานที่เหมาะกับการเก็บรักษาไวน์ล้ำค่า เรามีไวน์มากกว่า 60 ชนิดมานำเสนอ รวมถึงไวน์ตามฤดูกาลที่ฝ่ายบริหารของเราเป็นผู้คัดเลือกมาให้ลิ้มลอง